Dolandırıcılık Amaçlı Aramalar

T.C.
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU
Basın ile İlişkiler Müdürlüğü


GMK Bulvarı Yeşilırmak Sok. No:16 Demirtepe/ANKARA
Tel: (312) 294 70 37 Faks: (312) 294 72 46
e-posta: bim@btk.gov.tr Elektronik Ağ: www.btk.gov.tr
Konu: Dolandırıcılık Amaçlı Aramalar 01/10/2013


BASIN AÇIKLAMASI


Son dönemde çeşitli basın organlarında, “850 alan kodlu numaralar ile dolandırıcılık yapıldığı, bu
numaraların güvenli olmadığı ve tespiti zor olduğu için 850 alan kodlu numaraların dolandırıcılık
amaçlı işlerde kullanıldığı, ayrıca 444XXXX yapısındaki numaraların bir takım kötü niyetli kişiler
tarafından itibarlı firmaların çağrı merkezi numarası gibi gösterilmesi suretiyle dolandırıcılık
yapıldığına” dair gerçek dışı haberler yer alması nedeniyle konuya ilişkin olarak açıklama
yapılmasına gerek görülmüştür.
850 alan kodlu numaralar, Kurumumuz tarafından elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere
yetkilendirilmiş işletmecilere, konumdan bağımsız hizmetler sunulmasını teminen tahsis
edilmektedir. “Bu numaraların güvenli olmadığı, kime tahsis edildiğinin tespit edilmesinin zor
olduğu ve bu nedenle dolandırıcılık için kullanıldığı” iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Bununla
birlikte, 444XXXX yapısındaki numaralar da ulusal numaralandırma planı kapsamında yer almakta
ve tahsisi ilgili mevzuat çerçevesinde yapılmaktadır.
Dolandırıcılık amaçlı aramaların yalnızca anılan haberlere yansıyan türde numaralardan değil, ulusal
numaralandırma planında yer alan herhangi başka tür numaralar üzerinden de yapılması mümkün
bulunmaktadır. Bu nedenle gerçek dışı ithamlarla ulusal numaralandırma planı kapsamında yer alan
ve ilgili işletmecilere mevzuat kapsamında Kurumumuz tarafından tahsis edilen numaralar hakkında
kamuoyu nezdinde kötü bir algı oluşmasının engellenmesi adına kamuoyunun aydınlatılmasında
fayda görülmektedir.


Kamuoyuna saygı ile duyurulur

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı

http://www.tk.gov.tr/basin_bultenleri/dosyalar/BTK-Dolandiricilik-Amacli-Aramalar.pdf

Yorum Yapın